Jan van Eyck: Genter Altar, Anbetung des Lammes, um 1430
Liturgie & Tradition

Allerheiligen – Justorum animae in manu Dei sunt

Omni­po­tens sem­pi­ter­ne Deus, qui nos omni­um Sanc­torum tuo­rum meri­ta sub una tri­buisti cele­bri­ta­te vene­ra­ri: quaes­u­mus; ut desi­de­ra­tam nobis tuae pro­p­i­tia­tio­nis abundan­ti­am, mul­ti­pli­ca­tis inter­ces­so­ri­bus, lar­gia­ris. Per Domi­num nostrum Jes­um Chri­stum, Fili­um tuum: Qui tecum vivit et reg­nat in uni­ta­te Spi­ri­tus Sanc­ti Deus: per omnia sae­cu­la sae­culo­rum. Amen.